Pou de gel - Vimbodi i Poblet

Descripció

Pou de gel molt ben conservat destinat a proveïr el monestir. A la llinda de la porta d'accés a l'interior del pou s'hi pot llegir la data 1748.
Actualment s'accedeix a l'interior del pou per l'antic desaigüe. Al pis del pou es conserva en perfecte estat el sistema de drenatge per evacuar l'aigua del desplaç del gel.

Ressenya històrica

Sense dades.