Porxo del Tasó - Barberą de la Conca

Descripció

Es tracta d'una casa/pont, element significatiu d'arquitectura popular.

Per sota hi passa un trencall de carrer que comunica el carrer de Sant Victorią amb el Promasó.

Ressenya històrica

Sense dades.