Porxo de ca la Tallera - Blancafort

Descripciˇ

Casa-pont entre mitgeres, composta per planta baixa i dos pisos superiors. La fašana de la planta baixa conserva alguna de les pedres originals, aixÝ com l'arc dovellat de la casa-pont i una la portalada dovellada de l'entrada de l'edifici.

Ressenya històrica

Sense dades.