Portal del carrer de Narmes - Sarral

Descripció

Portal posterior a la configuració del recinte murallat de la vila. No s'esmenta en la documentació medieval.

Ressenya històrica