Portal del carrer Targa - Sarral

Descripció

Restes de l'antic portal medieval del recinte emmurallat de la vila. Encara es poden veure els antics brancals o muntants laterals de pedra.

Ressenya històrica

Sense dades.