Portal del Coguler - Rocafort de Queralt

Descripció

Portal bastit probablement a partir de finals del segle XVIII ja que es recoltza per un cantó en els murs de l'església i, per altra, en una casa reformada al segle XIX.

Ressenya històrica

Sense dades.