Portal del Bonet o de Sarral - Rocafort de Queralt

Descripció

Antic portal de la muralla de la vila que permetia l'accés des del camí de Sarral.
Construït amb dovelles molt ben treballades, la seva factura és similar a la dels altres portals de muralla de la zona com per exemple els de Conesa. El portal es tancava amb portes i rastell. A la part superior es conserven encara dues mènsules que devien suportar un matacà.
L'intradós del portal del costat dret ha estat retocat a fi de permetre l'accés de vehicles al poble.

Ressenya històrica

Sense dades.