Portal de la Font Major - Espluga de Francolí, l'

Descripció

Portal medieval (presumiblement inacabat) que donava accés al nucli de la Font Major. Construcció molt senzilla formada per un arc de mig punt dovellat seguit, a cada costat, d'uns murs de dimensions reduïdes.
Els carreus són de jaspi i pedra sorrenca.

Ressenya històrica

Bastit al segle XIV per comunicar la vila Sobirana amb el sector nord del terme. El 1347 estava ja bastit.