Portal de Santa Llúcia - Sarral

Descripció

Un dels portals de la muralla que permetia l'accés a l'interior de la vila. Aquest comunicava el carrer de Santa Llúcia amb el carrer Nou. Desconeixem el sistema constructiu original del sostre, però als laterals encara es conserven els muntants de pedra amb els galzes on hi encaixaven les portes. Són visibles els corresponents arcs de descàrrega a cadascuna de les bandes.

Ressenya històrica

El fet que no es citi en la documentació com a portal medieval fa suposar el seu origen posterior, probablement en època moderna.