Portal de Cervera - Santa Coloma de Queralt

Descripció

És el portal més gran i ben conservat de la muralla, que tancava per l’est. Fou construït al segle XIV per donar pas al camí Reial de Cervera, motiu pel qual és conegut com a Portal de Cervera. Es troba entre dues torres hexagonals que formaven part del recinte emmurallat i està format per una doble arcada de mig punt amb carreus de pedra molt ben tallats formant grans dovelles. Tenia doble porta i a la banda exterior hi havia una reixa o graella que el tancava. Les parts laterals inferiors foren mutilades (1935) per facilitar el pas dels carros i cotxes. Actualment s'ha fet alguna reforma.

Ressenya històrica

L'any 1294 es troben documentats tres portals i el 1471 ja són 6 els documentats. L'octubre de 1837 foren cremades les portes dels Portals, una de les quals fou aquesta.