Portal de Baix - Barberą de la Conca

Descripció

Restes de l'antic portal de Baix de la vila. Es poden veure, recobertes per l'enguixat de la casa, algunes dovelles del brancal de l'antic portal.

Ressenya històrica

La muralla del poble tenia diferents portals: el de Fillol, el de Grau, el de Baix i el de Dalt. A finals del segle XIX també es documenta un portal al carrer sant Victorią.

A finals del segle XIX encara consta la seva existčncia i sembla que s'enderrocą el 1913.