Porta Reial - Vimbodi i Poblet

Descripció

Torres de defensa militar situades a la Plaça del Monestir, formen part del recinte defensiu de Poblet que inclou les principals construccions. Al centre té una porta dovellada, amb matacans a la part superior, flanquejada per dues grans torres defensives, provistes de matacans i espitlleres, vuitavades. Hi han nombrosos símbols heràldics, escultòricament importants, amb les armes de Catalunya i la cimera reial de Pere III. L´interior conté diverses cambres amb arcs apuntats, llars de foc originals i una escala de cargol que comunica amb les dependències interiors. La porta és de doble tanca. Obra de pedra, carreus regulars. És un dels millors exemplars de l'arquitectura militar gòtica dels Països Catalans del segle XIV.

Ressenya històrica

La fortificació s'inscriu en la línia de les construccions defensives manades edificar per Pere III arreu del país, arran de la guerra amb Pere el Cruel de Castella. Dirigí l'obra un Hospitaler, que s'encarregà de les muralles de Montblanc i Lleida. Començada el 1369 i no finí fins finals del s. XIV. La fortificació de Poblet mobilitzà molta mà d'obra i no es completà fins al s. XV. Conservem nombrosa documentació referida a aquesta construcció. Les Torres foren cobertes amb teulada el s. XVII, eliminades arran de les restauracions del Patronat del Monestir, que no acaben fins el 1976. Tipològicament, són comparables amb les de Serrans i Quart (València), i amb les de Morella.