Pont del camí de les Pedreres - Solivella

Descripció

Pont de pedra, d'un sol ull, amb arc de mig punt, construït damunt la Rasa del Cabreta. Té una alçada de 3,8 m.; una llargada de 4 m. i una amplada de 3,70 m.

Ressenya històrica

Sense dades.