Pont del camí de Figuerola - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Pont de pedra que té dues boques tapades per un terraplé de pedra amb petits sortidors d'aigua ja que es troba en una zona de drenatge. Les boques tenen una amplada aproximada de 2,5 m d'amplada i 5 m de boca.

Ressenya històrica