Pont del Torrentet - Barberą de la Conca

Descripció

Pont d'un sol ull bastit amb pedra, argamassa i morter.

El pont original ha quedat cobert pel pont nou fet amb plaques de formigó prefabricat.

Ressenya històrica

A l'inici de l'antic camķ ral que portava a Sarral.