Pont de la partida Prunatells - Piles,les

Descripció

Bastit amb pedra irregular rejuntada amb terra i morter de calç. Té unes dimensions de 14,5 metres de llargada i 8,80 metres d'amplada. Disposa d'un únic ull amb arc de mig punt, de petites dimensions, d'1,2 metres d'amplada i 1,1 metres d'alçaria.
A la cara nord del pont s'hi pot observar les restes d'un mur que redirecciona l'aigua cap a l'ull del pont i protegeix el terraple lateral esquerre de l'erosió de l'aigua.

Ressenya històrica

Sense dades.