Pont de la Vall - Montblanc

Descripció

Petit pontarró de creua les aigües que provenen de la cascada.

Ressenya històrica

Sense dades.