Pont de l'antic camí de Conesa - Rocafort de Queralt

Descripció

Pont d'un sol arc, amb una llum de 5,10 metres, orientat de nord a sud, que permet el pas d'un costat a l'altre de la rasa.
L'arc del pont és de tipus rebaixat o escarser, amb un radi de gir de 2,65 m. Té una amplada de 4,2 metres.
Construït amb pedra arenisca, habitual de l'entorn. la volta del pont està formada per pedres col·locades perpendicularment a la tangent de l'arc i, damunt seu, hi ha murs de pedra en projecció horitzontal per definir els límits del pont. A la part central hi ha un reblert de terra i pedres que conformen la capçalera.

Ressenya històrica

Antic pont que servia per creuar la rasa de les Carduelles de camí cap a Conesa i Torlanda.
Avui aquest camí supramunicipal ha estat substituit per la carretera T-230, la qual cosa ha comportat la perdua del vial medieval per l'acció antròpica de l'home.
El pont forma part de l'actual camí municipal de les Planes.
Fins a mitjans del segle XX el pont formava part de la carretera local T-230, però les seves limitacions van fer que fos substituït per l'actual viaducte. A partir d'aquell moment va quedar limitat al pas de peatons i vehicles agrícoles. Fins que a finals del segle XX s'hi va prohibir el trànsit de vehicles a causa del seu estat. Ara només és utilitzat per peatons.
Sense dades històriques.