Pont de Sant Pere d'Anguera - Sarral

Descripció

Pont que es troba al recorregut de l'antic camí ral de Sarral a Cabra. D'un únic arc i construït amb pedres irregulars lligades amb morter de cal i arena.

Ressenya històrica

Sense dades.