Pont d'Ollers - Barberą de la Conca

Descripció

Petit pont de poques dimensions fet de pedra vista i amb un cert apuntament. Actualment cobert de nombrosa vegetació.

Ressenya històrica

Pont que comunicava antigament les poblacions de Barberą de la Conca i Ollers. Avui aquest camķ estą abandonat.