Placeta de l'Abelló, 09 - Vilanova de Prades

Descripció

Casa on encara es conserva part de l'entrada antiga, amb un arc escarser que arranca de dues motllures laterals. La part superior d'aquest arc està ocupada per una decoració amb relleu de tipus floral coronat i la data de construcció sota d'aquest.

Ressenya històrica

Sense dades.