Placeta de l'Abelló, 06 - Vilanova de Prades

Descripció

Casa particular amb una porta adovellada d'arc de mig punt. La clan de l'arc presenta un escut amb una data (1571), per la seva col·locació és probable que la clau, i potser la porta, provinguin d'una edificació més antiga.

Ressenya històrica

Sense dades.