Plaça del Padreny - Sarral

Descripció

Plaça que encara conserva bona part dels porxos perimetrals. Es tracta d'una porxada heterogènia. Mentre al lateral esquerre són d'arc rebaixat i muntats de pedra, amb diferent llum, els de la banda sud són d'arc de mig punt alçat fets de maó i els brancals de pedra, amb capitell i peana. Aquests darrers presenten una morfologia similar. La diferència en l'estructura de la porxada es deu a que la del lateral esquerre és més antiga que la resta. La font que hi ha actualment a la plaça és moderna, tot i que es troba situada al mateix lloc que l'antiga.

Ressenya històrica

Sense dades.