Plaça de l'església, 10 - Sarral

Descripció

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica i la façana original. Cal destacar que la barbacana és l'original, on encara és visible la decoració de teules i rajoles amb trianglet. El deteriorament de l'arrebossat permet observar que les parets es construïren amb pedres irregulars, que a la part inferior de la cantonada són de majors dimensions i més regulars, configurant una cantonada de carreus.
Portalada amb llinda de fusta i muntants de pedra. Al centre de la llinda hi figura la data 1752.

Ressenya històrica

Sense dades.