Plaça de l'església, 03 - Sarral

Descripció

Edifici que conserva dos arcs diafragma, utilitzats com a portalades i dos contraforts.
Damunt de la portalada hi ha una finestra tapiada amb llinda i ampit de pedra.
L'edifici original fou reformat de manera que, la cantonada de carreus és moderna i els arcs diafragma no es troben en la seva ubicació original. L'únic element in situ són els contraforts, un dels què es situa a l'interior de la casa actual. En aquesta zona es situa l'antic castell o casaforta. No es descarta que aquests elements constructius juntament amb els del número 5 formessin part de l'antiga fortificació.

Ressenya històrica

Sense dades.