Plaça de l'Església, 13 - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Façana amb esgrafiats senzills probablement de finals del segle XIX. Trobem unes franges horitzontals fines que separen els diferents pisos a la façana. Totes les obertures estan emmarcades amb fomes geomètriques o semicirculars senzilles fetes amb un esgrafiat de color més clar.
La part de façana que dóna al C/ del portal d'en Roca també conserva els mateixos esgrafiats.
A la biga de fusta que trobem sobre la porta d'entrada, que es troba sota els porxos, s'hi pot llegir l'inici d'una data, 17...

Ressenya històrica