Plaça Vella, 08 - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres compost per planta baixa i dos pisos superiors.
L'element interessant és la portalada d'entrada, amb un doble arc carpanell dovellat.

Ressenya històrica

Sense dades.