Pl. de la Vila, 04 - Cal Gascon - Espluga de Francolí, l'

Descripció

Casa de planta i dos pisos feta de pedra regular i carreus en les obertures principals. La balaustrada superior, feta d’obra vista i terra cuita, correspon a mitjans del s. XIX.

Ressenya històrica

Durant molts anys va pertanyer a la família Gascon, notaris de la població.