Pl. de Santa Maria, 07 - Montblanc

Descripció

Llinda que té gravades unes estrelles, formes geomètriques, elements ornamentals i unes lletres que semblen ser una "JPF".

Ressenya històrica

Sense dades.