Pl. Sant Joan, 07 - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, entre mitgeres. Façana de pedra vista restaurada i en bon estat de conservació. Destaca la porta d’accés coronada amb un escut compost per la data 1793 entre palmetes coronades per una creu patada.

Ressenya històrica

Sense dades