Pl. Mossèn Gaietà, 03 Cal Po - Blancafort

Descripció

Edifici cantoner compost per una planta baixa i dos pisos superiors. La planta baixa está formada per un porxo cantoner cobert per un embigat de fusta. En aquest porxo s'hi troba la portalada d'entrada, feta de pedra i amb la data de construcció al centre de l'arc.
A la façana de la casa que dona al carrer Jaume I hi ha una porta adovellada segurament medieval que podria haver estat la primitiva porta d'accés a l'immoble.

Ressenya històrica

Casa habitada, al segles XVIII i XIX per la família Saumell. La casa havia tingut antigament un forn de pa.
Reformada de forma molt important a finals del segle XX.