Pl. Major, 14 - Montblanc

Descripció

La Perfumeria Vives és un edifici que comparteix porxo amb el Comerç del Mallol i el núm. 13a. A diferència dels dos edificis que el flanquegen, la Perfumeria Vives ens mostra l'arcada descoberta, sense arrebossat ni pintura, permetent-nos així veure les dovelles de pedra que conformen l'arc. La resta de l'edifici també mostra un aspecte molt semblant als que l'envolten pels costats.

Ressenya històrica

Sense dades.