Pl. Major, 12 - Montblanc

Descripció

La Cafeteria Isama és un edifici que destaca pel seu porxo allargat format per un conjunt de bigues i travesseres de fusta sostingudes per dos pilars de pedra, l'extrem esquerre es recolza a la paret de la Casa Desclergue.

Ressenya històrica

Sense dades.