Pl. Major, 10 - Cal Salat - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, entre mitgeres, situat a plaça Major. Façana de pedra vista restaurada i en bon estat de conservació. Destaca la porta d’accés, adovellada i coronada amb un escut dins cartel·la, amb la data 1876.

Ressenya històrica

Sense dades.