Pl. Major, 09 - Montblanc

Descripció

Aquesta casa presenta com a particularitat el petit porxo format per un embigat de fusta sostingut per una gran travessera de fusta sotinguda per un peu dret que també sosté de la mateixa manera el petit porxo de l'edifici del costat (núm. 10a).

Ressenya històrica

Sense dades.