Pl. Major, 03 - Conesa

Descripció

L'element més destacat de la casa és la porta d'accés, amb la data 1907 a la dovella central. Encara conserva el banc de pedra al costat de la porta principal. També és interessant el balcó del primer pis. A la porta podem veure que conserva guardarrodes.

Ressenya històrica

Sense dades.