Pl. Major, 03 - Cal Barrera - Montblanc

Descripció

Localitzada a les parts massives de les plantes superiors, la decoració esgrafiada es basa en flors (a la part massiva del parament) i una bonica ornamentació d'estil modernista
basada en l'òval i el cercle per representar elements vegetals com són les flors i fulles.

Ressenya històrica

Sense dades.
Prop del 1993 va ser restaurat sota la direcció de Maties Solé i Maseras.