Pl. Major, 02 - Cal Portuguès - Montblanc

Descripció

La decoració esgrafiada la trobem al llarg de la façana a mode de sanefes i frontons, sent un dels esgrafiats més rics i originals de la vila ducal. La sanefa és la mateixa pels tres nivells o pisos (un mòdul que representa una figura humana). Al centre de la cinta o sanefa inferior es podien veure les inicials "J.A." (del propietari, Josep Alfonso). A la clau de l'arc de la portalada dreta trobem escrit el seu nom: "ALFONSO".
L'esgrafiat està realitzat en dues capes, beix i marró, estant com sempre la més fosca a la part inferior.

Ressenya històrica

Sense dades.
Segons Lluís París i Bou l'esgrafiat de la façana va ser realitzat l'any 1924 o 1925 i
molt probablement per uns especialistes de Reus.