Muralla de Santa Tecla, 69 - Cal Sugrañes - Montblanc

Descripció

Aquesta casa és un exemplar de les cases del segle XIX propietat de gent benestant.
La façana de la Muralla de Santa Tecla està arrebossada i hi ha tres portalades de pedra. A la clau de la portalada del mig hi ha la inscripció "J.S. 1885". A les reixes de les targes de les dues portes laterals hi ha una decoració consistent en una àncora i unes botes. Els tres balcons del primer pis tenen balcons i dintells de pedra.

Ressenya històrica

L'any 1885 s'hi instal·là una indústria alcoholera.
En el decret de declaració d'utilitat pública (1924/1971 de 8 de juliol, B.O.E. 195, 16/08/1971), consta com a Avinguda Calvo Sotelo, 31.