Muralla de Santa Tecla, 63 - Montblanc

Descripció

Clau d'arc amb l'any 1817 gravat. L'any gravat té gravada una tenalla a l'esquerra i una clau a la dreta; la presència d'aquesta tenalla i d'aquesta clau ens pot fer pensar que aquesta era la casa d'un ferrer o d'algú que exercia un ofici en què aquests elements tenien un paper important.

Ressenya històrica

Sense dades.