Muralla de Santa Tecla, 37 - Cal Robusté - Montblanc

Descripció

A la porta del xamfrà hi ha la data 1925.
Les façanes de la muralla de Santa Tecla i del carrer Riber, d'estil modernista, estan arrebossades i presenten sòcol de pedra. Hi ha decoracions florals en relleu emmarcant la part superior dels balcons. També hi ha esgrafiats a la part superior dels balcons del xamfrà. A la reixa que hi ha a la part superior del xamfrà hi posa "R.R. 1925".
La façana de la muralla de Jaume II està arrebossada i hi ha esgrafiats al voltant de les finestres i balcons. Hi ha la inscripció "Fàbrica de licors" mig esborrada. Aquesta façana correspon a la cara interior de la muralla. La part inferior esquerra d'aquesta és més estreta, ja que hi ha la porta d'accés a la torre del portal de Bové.

Ressenya històrica

Segons Maties Solé i Maseras, l'esgrafiat modernista visible a la façana de Ca'l Robusté és una obra realitzada amb seguretat pel contractista montblanquí Joan Solé Folch.
Aquest edifici va ser construït l'any 1925 per Joan Solé.