Muralla de Pere III - Torre 18 - Montblanc

Descripció

És una torre restaurada.

Ressenya històrica

El desembre de 1997, l'Escola- Taller "L'Anguera" de l'INEM amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montblanc i el Fons Social Europeu va acabar les tasques de reconstrucció i enjardinament d'aquest tram de la Muralla de Sant Jordi que estava duent a terme.