Mur de la vila - Senan

Descripció

Mur de defensa de la població bastit en època indeterminada. Actualment només es conserva aquesta paret del que va ser la muralla que envoltava al poble de Senan. Aquesta està feta de pedra tallada i el tros que es conserva millor es troba localitzat a la part alta del poble (nord). Encara es pot veure una antiga porta d'accés a cal Cosme i una espitllera a cal Batlle vell. Pel que fa als portals, hom pensa que el Portalet formava part del recinte emmurallat.

Ressenya històrica

Al segle XVIII delimitava els carrers de Dalt (avui carrer Castell) i de Baix (avui carrer Major) de la vila.