Monument Megalític - Senan

Descripció

Dolmen partit en tres bocins, se suposa. Actualment formen part d'un marge.

Ressenya històrica

Sense dades documentals.