Molins de la Vila - Montblanc

Descripció

Conjunt arquitectònic de dos molins fariners medievals. Eren coneguts com el Molí Xiquet i el Molí de la Volta.
El molí de la Volta consta d'una planta rectangular d'uns 90 m2 i està format per quatre moles mogudes per aigua, amb un arc adovellat de mig punt i grossos murs d'un metre de gruix. Tots els paraments i la coberta amb estructura de volta, així com la bassa superior estan construïts amb carreus de pedra picada.
El molí Xic conserva la planta de 61 m2 amb els arrancaments de dos arcs diafragma que sostenien la coberta o un pis superior.

Ressenya històrica

Molins medievals de finals del segle XIII o començaments del segle XIV. Propietat del Comú de la Vila fins que l'any 1691 van ser venuts a la Comunitat de Preveres. Aquesta, el 1846, els va arrendar a particulars fins que el 1848 van ser enrunats per un aiguat i abandonats.
A mitjans dels anys 1980 van ser recuperats pel Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca i actualment s'han condicionat com a museu monogràfic.