Molinet del Pere o de Baix - Montblanc

Descripció

Restes d'un molí fariner medieval reformat als segles XVIII i XIX.

Ressenya històrica

Sense dades.