Molí paperer de la Font Gran - Vilaverd

Descripció

Antic molí paperer de planta rectangular situat al costat del riu Brugent. És un edifici de grans dimensions situat vora el riu Brugent, actualment força degradat però que, fins fa pocs anys, conservava els canals de recollida d'aigua, les basses i l'estructura de l'edifici quasi íntegra.
L'antic molí paperer de planta rectangular, que presenta planta baixa i tres pisos. A la façana principal destaquen tota una sèrie d'obertures amb llinda i arcs rebaixats. La porta principal del molí té dovelles de pedra. A l'interior part de la volta s'ha esfondrat, i està en estat ruïnós. A un lateral encara es conserven les basses i els canals de l'aigua.

Ressenya històrica

Es tracta d'un dels nombrosos exemples d'aquest tipus d'arquitectura existent a la zona. A partir del segle XVIII van instal·lar-se als voltants de la Riba, en substitució dels antics molins medievals, molins de caràcter moderns que serien el precedent de l'actual indústria paperera.
El 2 de juny de 1787 el paperer Victorià Camps va comprar 3 cortans de terra al terme de Vilaverd a Pau Alsina per 25.000 lliures. Una escriptura posterior constata que ell mateix construirà el molí on viurà amb la seva dona Maria Camps i Monseny.
En morir el 1808 el molí va ser heretat pel seu fill Anton Camps Monseny, que el va posseïr fins a la seva mort el 1835.
El molí va passar al seu germà Josep Camps, també paperer i arrendatari del molí paperer d'Alcover. Va morir el 1836 al mateix molí.
El seu fill, Josep Camps Figuerola, va ser el nou titular, ajudat pel seu fill Josep Camps Tudores.
El 1842, degut als problemes econòmics que patien, arrenden el molí i les terres a Isidre Gomà, un paperer de la Riba.
El 1853 el molí era propietat d'Ignasi Bas, qui l'havia comprat als Camps.
El molí va continuar en funcionament fins a primers del segle XX.
El 1902 els Bas el tornaran a llogar i reobrirà les seves portes, aquesta vegada però, amb una funció completament diferent: com a viver de truites de riu, activitat que li donarà el renom de Molí de les Truites i el convertirà en un punt d’atracció turística.