Molí paperer de la Font Gran - Vilaverd

Descripció

Antic molí paperer de planta rectangular situat al costat del riu Brugent. És un edifici de grans dimensions situat vora el riu Brugent, actualment força degradat però que, fins fa pocs anys, conservava els canals de recollida d'aigua, les basses i l'estructura de l'edifici quasi íntegra.
L'antic molí paperer de planta rectangular, que presenta planta baixa i tres pisos. A la façana principal destaquen tota una sèrie d'obertures amb llinda i arcs rebaixats. La porta principal del molí té dovelles de pedra. A l'interior part de la volta s'ha esfondrat, i està en estat ruïnós. A un lateral encara es conserven les basses i els canals de l'aigua.

Ressenya històrica

Es tracta d'un dels nombrosos exemples d'aquest tipus d'arquitectura existent a la zona. A partir del segle XVIII van instal·lar-se als voltants de la Riba, en substitució dels antics molins medievals, molins de caràcter moderns que serien el precedent de l'actual indústria paperera.
L'any 1775 en un cens de les fàbriques de paper de Catalunya hi consta "Pedro River de Vilavert"com amo d'una fàbrica de paper que en aquell any estava aturada per falta de draps i que se li calculava si treballés una producció de 1.000 raimes de paper anuals.