Molí del Raval - Montblanc

Descripció

Restes de l'antic molí fariner i d'oli. El conjunt comptava amb una casa, bassa, sèquia i peixera.

Ressenya històrica

El molí era de titularitat de la Comunitat de Clarisses de la Serra; la bassa part de la Comunitat de Preveres i de l'Hospital de Santa Magdalena; i la casa de la Comunitat de preveres.
El 1618 el molí era propietat del monestir de Santes Creus i va ser adquirit per Francesc de Desclergue.
Al segle XVIII es documenta com a molí d'oli i no fariner.
Els mesos de maig i juny de 2019 ha estat excavat i han sortit a la llum les restes del molí.