Molí del Potau - Sarral

Descripció

Enginy d'un molí d'oli. Es conserven tots els elements de la premsa de lliura (lliura, cargol, embarrador, giny, balanceres i espadelles), el rodet amb la mola i sota mola, i diverses piques.

Ressenya històrica