Molí del Pont de la Fusta - Montblanc

Descripció

Antic molí fariner medieval que al segle XIX va ser transformat en molí de guix.

Ressenya històrica

Propietat de la Comunitat de preveres des del 1683. Reformat el 1686. El 1777 va ser arrendat a Francesc Roselló. El 1853 s'hi instal·la una indústria de guix.